Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 35 Numer roty: 987
Testes pro parte nobilis Byenyak de Jaraczewo ad instanciam Margarethe filie Zaramba Malewskyeÿ: primus Jacussius de Jelithowo, secundus Petrus Naczkowycz de ibidem, tercius Vincencius de Pyotrowÿcze, quartus Nicolaus de Czeluszczino, quintus Jacobus Dzýrzba de ibidem, sextus Mathias filius Stanislai de ibidem:

Thako nam pomoʃzy etc. yako tho
ʃwyaczą yako Byenyak yaracze
wʃkÿ wÿdzyerʃzal mÿmo trzÿ
dzyeʃczý latht ÿ trzý latha thą
czaʃzcz kthora bÿla zarambina
ʃpokoÿno