Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 35 Numer roty: 986
Rota, qua iurabit nobilis Szdzych ad instanciam virtuose Syekýreczskyey:

Tako mi pomoʃzy etc. yakoʃzim
ʃzayal dwanaʃzczye cop Szwyni
[na] namey pana dzyedzynye
weʃzkodzye na ʃzolandzu napo
tarʃzyczy