Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 35 Numer roty: 985
Wyszlawycze. Testes pro parte nobilis Jacobi Przedwoii de Wýszlawycze ad instanciam Johannis kmethonis de Plawcze: primus Petrus de Wýszlawycze, secundus Albertus de Szdzýchowýcze, tercius Johannes de Szdzychowycze, quartus Andreas de ibidem, quintus Mathias de Pyenky, sextus Gnewomir de Budzýlowo:

ÿko odbyal Conye (ýan ) (zplawyecz) tam muʃzą
rany doʃtalÿ na dzyedzynye
tho ʃyą doʃtaly zaýego poczanth
kyem