Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 35 Numer roty: 983
Testes pro parte Nicolai de Wrzessnýa ad instanciam Eliszabeth de Marszelewo: primus Nicolaus de Colaczek, secundus Jacussius de Colaczkowo, tercius Yeleý de Nadarszycze, quartus Gregorius de Golczewo, quintus Nicolaus de Wangri, sextus Johannes de Golczewo — Rotha testium:

yako tho ʃzwyaczø
yako czo wʃzal panýeý Mar
ʃzelewʃkÿey rzanczą tho wʃzÿąl
na pana mýkolaýeweý dzye
dzýnye ywgego dzyerʃʃenu