Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 35 Numer roty: 982
Item presbiter iurare debet dicto Jurga de Szrzoda:

yakom ÿ Opra
wyal boʃzÿm czalem an
leʃzý wnýemoczÿ naʃzmyernem
loʃzu