Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 35 Numer roty: 980
Gora. Rota, qua iurabit Albertus de Gora:

Tako mÿ etc. yako gdÿ pyotr
obʃÿlal a bÿ gemu czanʃza [w
wroczona] (narankÿ) (dana) [ato teý] aoteÿ czanʃzÿ
ʃoltiʃz
[niʃz] nýewÿedzal abý bÿla
wdzyedzÿnÿe anÿ geÿ wdomu
mÿal