Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 35 Numer roty: 979


Tako mý ... etc. yako
ʃoltiʃz (zyeʃzkowo) nýerambyl dambinÿ
zolandneý gedno tho (bral) [czo] (wÿecz)
ʃzya wcupil


Jaszkowo. Testes pro parte sculteti de Jaszkowo ad instanciam Nicolai de Grodzyecz: primus Mathias de Jascowo tabernator, secundus Petrus Picosz de ibidem, tercius Vyancon de Gora, quartus Petrus Wyessolý de Jasskowo, quintus Raczslaus pastor de Jaskowo, sextus Jablonka de Gora.