Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 35 Numer roty: 978
Szdzyesz. Testes pro parte Nicolai de Szdzyesz ad instanciam Nicolai de Scotowo: primus Dobrogostius de Woyaczewo, secundus Wlodek de Olsse, tercius Petrus de Szyekýrky, quartus Gregorius de Jaroslawkÿ, quintus Krczon de Jaroslawky, sextus Johannes Bynya de ibidem. Sdzessewo. Rota testium subscriptorum:

Takomi
pomoʃzy bog etc. yako
micolaý ʃzdzyeʃʃewʃkÿ nye
wyʃznal micolayewÿ ʃcoto
wʃkýemu przedetrzemÿ pa
niczÿ granicz a myaʃta borku nyepoʃtawýl nagego
alenaʃzwem