Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 35 Numer roty: 977
Wylkowÿa. Item terminus continuatur Olbracht de Wylkowýa cum Abram de ibidem ad proximos terminos particulares, ut citacio canit — Rota:

Tako mÿ etc. yakom
noʃʃýl wyerdunk do pana
Burczkowa domu wczaʃz yw
godzýnø nýʃz gednacze ʃzkaʃza
li niʃz dwye nyedzyeli wýʃzle
ý [na] naʃtol gye poloʃzyl a
on gye ʃzliczyl ywroczýl gye
ʃzaʃʃyą dzyankuʃz bogu yʃzwÿ
przyaczelem [puʃczayancze] pu
ʃcza yanczÿe proʃʃno. ... Bodzeporowycze.