Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 35 Numer roty: 976
Babino. Rota, qua iurabit Derslaus de Babino ad instanciam Przeth de Cobilepole ad proximos terminos particulares:

Tako mý etc. ya
kom nepoʃzyczal vprzethpelka
ʃedmÿ grzÿwyen groʃʃy ʃyro[ch]
kych