Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 33 Numer roty: 966
Induccio Milleszina Gorka. Nota testes nobilis Andree de Milleszina Gorka inductos contra generosam Sandkam de ibidem: primus Vincencius Micolagewský, secundus Stanislaus de ibidem, tercius Johannes de ibidem, quartus Przibislaus de ibidem, quintus Laurencius Drachowský, sextus Swanthoslaus Malochowsky — Rotha

Tako gim pomoʃzÿ bog yʃwanthi + yako
panÿ ʃandka ʃzama ʃze ʃtirmý podleyʃzimy
ÿala gwaltem ÿmoczą [yʃw] napana
ÿandrzeÿewą dzedziną gdeʃz ÿego czeʃcz
ÿon po ʃwem czw ʃwą ʃzonw vytrzi
malÿ trzidzeʃczÿ ytrzÿ latha pokoÿne
ýʃwąlamą ÿego dobitek