Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1421 Pisarz: 31 Numer roty: 963
Alia rotha sequencium:

Jako tho ʃwaczą ÿako czo ʃza
lowal pÿotr na ÿana opÿa
czdząʃąth kolow tim kolom
wÿʃly trzÿs lata nýʃʃą wprawo wʃtauil