Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1420 Pisarz: 31 Numer roty: 962
Induccio Strzalkowo. Testes pro parte Johannis de Szczalkowo ad instanciam Petri de ibidem: Kÿelcz de Desczna, Wýslaus de Czyszewo, Stanislaus de Czyszewo, Jacussius Bodzýeý de Boguslavýcze, Bodzey de ibidem, Vbislaus de Czýszewo. Testes pro parte eiusdem Johannis de Sczalkowo contra Petrum de ibidem: primus Wraczslaus de Chwalikowýcze, Nicolaus Wangerskÿ Grawdzycz, Martinus de Nadarszýcze, Holbracht de Brzostcowo, Byenak de Brzosthowo, Petrus de Osszek.

Jako
to ʃwýathczą Jakoczʃø ʃą ʃzamýe
nily pyotr zJanem rolamÿ ten
ʃzamýan ydzerʃʃzal Jam mimo
trzys lata y nÿʃz ʃą wʃtawil
w prawo