Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 30 Numer roty: 961
Induccio de ibidem. Testes pro parte Paskonis de Mroczkÿ contra Vinencium de Mÿeczewo: primus Croczon de Zolcze, secundus Mathias de Zolcze, tercius Vincencius de Zolcze, quartus Swathoslaus de Gelithowo quintus Stanislaus de Zolcze, sextus Bartholomeus de Zolcze — Rotha:

[yako tho ʃwaczýmÿ yʃze paʃʃek wąnczencz
czewy nerączyl o nÿegabal paʃʃka
a] yako tho
ʃwaczczymÿ yʃze paʃʃek
wanczenczewÿ nyerączyl othetrzech
lath.