Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1419 Pisarz: 30 Numer roty: 960
Induccio Mroczkÿ. Testes pro parte Paskonis de Mroczkÿ contra virtuosam de Wanczoszkam de Mÿeczewo: primus Dzetrzÿsek de Mroczkÿ, qui presens fuit, secundus Johannes de Mroczkÿ, qui presens fuit, tercius Stanislaus de Mroczkÿ, qui presens fuit, quartus Stanislaus de Grodecz, quintus Woytek Ganssorowský, sextus Pakoslaus de Grodecz — Rotha:

yako przÿthem byly ÿze Wanczoʃzka
dobrowolne wÿiala ʃtego domu yʃz
geÿ gwalthem margorzatha newÿgnala
ʃamowthora ÿakoʃama a trzeczim podleyʃim. ...