Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 96
Sic iurabit Nicolaus Krziskowski contra dominam Thomislawam de Falicovicze:

Taco mi p b + iaco naczcowa czѻʃcz
zapѻcz azapѻczdzeʃʃѻth grziwen
prz(e
dana)