Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 959
Curnik. Nota: Nobilis Lucas de Curnik filiaster domini cancellarii habet iurare ad proximos terminos particulares erga strennuum dominum Petrum de Bnin castellanum Gneznensem:

Tako
mý etc. yako czʃom wʃzyøl
ʃzýeczý panu pyotrowý panu
gnezneyʃkemu thom wzyøl na
ʃwem yeʃzerze aoni lowÿø[no]