Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 958
Dunynowo. Rotha, qua iurabit nobilis Sandiuogius de Dunynowo erga Paulum familiarem nobilis Petri de Slachczyno ad proximos terminos particulares:

Tako
mý ... yakom Ja nyewy-
nowath dwudzeʃtu ʃcot paw
lowý mýtha zaʃluʃzonego.