Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 957
Babino. Rotha, qua iurabit nobilis Johannes Prasek de Babino ad proximos terminos particulares erga nobilem Johannem, de Comorniký:

Tako mÿ etc. yakom Ja
nyeranczil Janowi komor
niczʃkemu za pana pyotra
Burczka , abi nyemýal ʃtacz
roku na pana Comornyczʃke
go [tego ktorý ʃʃtal], wten
czaʃz kegdi gý ʃʃtal.