Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 956
Nota: Nobilis Jacobus de Sepino habet iurare metquartus pro triginta quinque marcis dampni erga nobilem Andream de Gorka, solus super decem, alter super alias decem etc. — — — Rota:

Tako ýa
ko mam dzeʃzancz grzywen
ʃcodi onyezaplaczenye pyenâdzi
ot pana Jandrzeýa ... Jako pan Jacub ma
dzeʃzancz grzywen ʃzcodi onýe
zaplaczenye etc.