Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 951
Rotha testium subscriptorum:

Tako mý etc. ... Tako
yakom Ja bil[l] ʃmowczø yʃze
Mroczek raczil za mýcolaya za
clunowʃkego za poʃag pawlowi
yeʃzerʃkemu [za] ʃzeʃczdzeʃzanth
grziwen, atam gyeʃcze dzeʃzanczi
grzywen nyedoplaczil ... yako Mroczek râczil
zamýcolaýa etc. ...