Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 949
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam etc. yako tho ʃwyad
czø yako katharzina a marz
gorzatha wytrzimali trzidze
ʃczi lath kuÿedney røcze
ʃʃwÿmÿ przotky thø czøʃcz
wangrzech oktorø nanýe
dzerʃek ʃzalowal. ...


Testes pro parte Katherine et Margarethe de Wangri ad instanciam Derslai de Strzessewo: primus Szwyoch Yelen de Nadarszycze, secundus Andreas Falicowskÿ, tercius Vincencius de Roszkowo, quartus Laurencius de Staw, quintus Nyemir de Raczslawky, sextus Przedslaus de Golczewo — — —