Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 947
Alia rotha:

Tako mý pomoʃzy etc. yakom
przitem bil yako dzerʃzek dal
oʃmnaʃcze grzywen groʃzý ʃzyro
kich na halʃczinø oczcziʃnø ʃweÿ
ʃynowice ... yako
ʃwyadczø yako dzerʃchek dal
oʃmnaʃcze grzywen groʃzy ʃzy
rokich na oczcziʃnø halʃczinø ʃwey
ʃynowice.