Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 946
Rotha testium subscriptorum

Tako nam (mý) etc. yakoʃm [i bili]
przitem bil yako pyotraʃz
dal pyâtnaʃcze grziwen groʃʃzi
ʃzyrokich na halʃczinø [h] ocz
cziʃnø ʃynowycze [pyotraʃzewey] (ʃweý)
... yako tho ʃwyad
czø yako [dzer] pyotraʃz dal pyâ
tnaʃcze grzywen (...) na oczcziʃno hal
ʃczinø ʃwe% ʃÿnowÿce