Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 944
Mlini. Rota, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Mlini erga strennuum Johannem de Bnin gladiferum ad proximos te particulares:

Tako my pomoʃzy bog etc. yako
czʃo namýø ʃzalowal pan Jan
myecznik pÿanczý grzywen tich
geʃmu nyewýnowath [p] boʃmu
gye zaplaczil.