Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 943
Mlini. Rotha, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Mlini erga Nicolaum, Totak, Johannem et Martinum de Conarske ad proxim terminos particulares:

Tako mý
etc. yako czʃom wʃzÿøl
ʃzeʃczoro koný y trzi voʃzy
kmeczem thom wʃzyøl wʃwich chroʃczech wʃweý
ʃzcodze