Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 29 Numer roty: 940
Rotha testium:

Tako nam pomoʃzý bog etc.
yako tho ʃwyadczø yako pan
Jandrzeÿ [nyal] nyeýachal gwal
tem ʃamowtor ztako dobrim
yako ʃam aʃedwanaʃcze podleýʃzimý y nyeporøbil cztir tÿ
ʃzanczew drzewa wlubini wza
puʃcze pana Jana ʃtrzalkow
ʃkego