Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 939
Item nobilis Albertus de Gora habet superiurare centum marcas dampni erga nobilem Mathiam de Jaroczino. Unus super decem etc. consequenter more solito, metsextus super totum — — — Rotha:

Tako
mý etc. yako mam dzeʃzancz
grzywen ʃcodi onyewipra
wyenye campi iako liʃt mowý ... iako
tho [ʃwyadczø] yako yʃze pan woyczech ma dze
ʃzancz grzywen ʃzcodi onye
wiprawyenÿe campi etc.