Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 937
Colaczkowo. Rotha, qua iurabit Sobek wlodarius de Colaczkowo erga Hannus kmethonem de Grabowo:

Tako mÿ etc. yako
czʃom zayøl dzeʃzyanczyo
ro dobitka [tho] Hannuʃʃowi
thom zaýøl na kolaczko
wye