Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 936
Gunycze. Nota: Nobilis Nicolaus de Gunýcze habet superiurare quinquaginta marcas dampni erga nobilem Milaÿ de Miloslawia metquintus ad proximos terminos particulares tali rotha:

Tako mÿ pomo
ʃzý bog etc. yako mam
dzeʃzancz grziwen ʃzcodi onÿe
zaplaczenye pyenâdzy. ... yako micolaý ma dzeʃzancz
grziwen ʃzcodi onyezaplacze
nye pyenâdzi od pana my
laÿa