Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 933
Grabowo. Rotha, qua iurabit nobilis Nicolaus de Grabowo erga nobilem Margaretham de Starczinowo ad proximos terminos particulares:

Tako
mÿ pomoʃzi etc. yako czʃom
zayøl copø ʃcotu panyey ʃtar
czinowʃke ludzem thom za
yøl na ʃwem naprawem.