Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 930
Marschelewo. Rotha, qua iurabit nobilis Dobrogostius de Marschelewo erga nobilem Nicolaum de Noscowo ad proximos terminos particulares:

Tako mý etc. yako
czʃom zaýøl yedennaʃcze kobil
Micolayewich thom zayøl wʃweý
ʃzcodze