Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 929
Starczinowo. Rotha, qua iurabit nobilis Petrus de Starczinowo erga nobilem Andream de Gorka ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ etc. yako czʃom
wʃzyøl trzi konye pana Jan
drzeyewy thom ʃ wzyøl
wʃwem zapuʃcze zagayonem