Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 927
Brodowo. Rotha, qua iurabit nobilis Albertus de Brodowo erga providum Wyanchnonem advocatum Srzedensem ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ
yako czʃo moÿ [pacho] czela
dnik wʃczÿøgnøl cztirzi konye
y voz ydwye ʃyekyrze woÿto
wy tho wʃczÿognøl wmem
zapuʃcze [zapuʃczonem] zagaÿo
nem