Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 924
Czasoltowo, Rotha, qua iurabit nobilis Johannes de Czasoltowo erga strennuum Petrum Burczek de Borzeyewo ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ
etc. yakom nyewynowath trzech
grziwyen panu burczkowy za
brog rʃzy