Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 922
Nota: Nobilis Franczko de Dzerszanowo habet superiurare quinque marcas dampni erga nobilem Jacobum de Baszcowo ad proximos terminos particulares iuxta terre consuetudinem:

yako mam
pyancz grziwen ʃzcodi onye
zaplaczenýe otpana Jacuba