Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 920
Starczinowo. Rotha, qua iurabit virtuosa Margaretha de Starczinowo erga nobilem Nicolaum de Grabowo ad proximos terminos particulares:

Tako my
pomoʃzy etc. yako czʃo za
yøl moy [p] rzødcza poltrze
cze copi [d] ʃcot przeʃpyøczyo
rga [tho] pana mýcolayewim
ludzem ʃgrabowo tho zaÿøl
namem naprawem zaznamye
nýtimi copczi