Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 919
Gorka. Rota, qua iurabit nobilis Jabisz de Gorka erga Michaelem de Borek advocatum ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ pomoʃzy bog ...
yako mye nye obʃilal Michal liʃtem abich wzalogø wyal