Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 29 Numer roty: 915
Bodzeporowice. Rotha, qua iurabit virtuosa Swyanchna de Bodzeporowice ad proximos terminos particulares erga nobilem Nicolaum filium suum olim de Vislawice:

Tako mý etc. yakom Ja nyewýnýoʃla
dwudzeʃtu acztir grziwen
ʃʃlupy oczcziʃný mýcolaýewe