Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 913
Wrzeszna. Rota, qua iurabit strennuus Johannes de Wrzeszna erga nobilem Thomislaum de Nadarszice ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ
etc. yakom vczinil rok myedzi
thomiʃlawem a mýedzi woý
ʃlawem pod trzemý grziwnamÿ
kedýbiche obeʃlal. atam zazwal
[th] mýe thomiʃlaw nÿʃzem gye
obeʃlal