Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 911
Szyrniky. Rota, qua iurabit nobilis Owka de Szyrniky erga nobilem Symonem de ibidem ad proximos terminos particulares:

Tako mý etc. yakom
ya nýewrøczila pana Syma
na do Møczky w copø zaʃu
kno