Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 905
Rotha testium subscriptorum:

Tako gim pomoʃzy etc. yako czʃo
woýczech wʃzøl troye koný
ywoz ʃʃýanem grzegorzewy
tho wʃzyøl nalącze grzegorze
we naczʃze gego liʃt omawýa.


Testes laboriosi Gregorii de Bonýcze erga nobilem Abertum de Zdzichowice: primus Paulus de Bonýcze, secundus Petrus de ibidem, tercius Mathias de ibidem, quartus Stanislaus de Babino, quintus Wýanch de Babyno, sextus Albertus filius Johannis de Babino.