Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 904
Gnezna. Rotha, qua iurabit Swyansko de Gnezna erga nobilem Petrum Døbek de Rzewanchowo ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ
pomoʃzy bog etc. yako mý
pyotr døbek wynowath grzi
wnø [an z] azan%1øm ran
kogÿmÿe nýemyal.