Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 903
Rotha testium subscriptorum

ýako tho ʃwyadczø yako pan
Januʃch nyeodbil panyey (katharzine ) po
ʃlowy oʃmýora koný gwal
tem ʃamoʃzoʃt