Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 901
Nadarszice. Rotha, qua iurabit nobilis Thomislaus de Nadarszice erga nobilem Woyslaum de ibidem ad proximos terminos particulares:

Tako mý etc. yako thy koly
otktore mye obʃzalowal woy
ʃlaw thy kolim [wy(dze)ʃze] wy
dzerʃzal pocoynýe mymo trzi
latha.