Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 900
Slup. Rotha, qua iurabit nobilis Nicolaus de Slup erga nobilem Symonem de Coszuthi ad proximos terminos particulares:

Tako mý etc. yakom Ja nye
rzekl dacz dwudzeʃtu grziwen
Symanowý na ʃwÿøtky omy
nøli gyeʃz (bich) myal dacz (bil) yego
ʃzayam za dzedzicztwo