Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 899
Rotha testium subscriptorum:

Tako my etc. yako tho ʃwy
adczø yako yan maczkow
oczecz wydzerʃzal trzidzeʃczi
lath dobrowolnýe thø czøʃcz
oktorø nan [Jan ] Pyotraʃz
ʃzalowal ÿ [o] maczek poʃwego
oczʃa ʃzmýerczy trzi latha


Testes nobilis Mathie de Pyotrowo erga nobilem Petrassium de Rancawczino: primus Mathias de Bagrowo, secundus Jacussius de Bagrowo, tercius Martinus de Nadarszice, filius Voyslai, quartus Vincencius de Pyenky, quintus Nicolaus de Celusczino, sextus Petrus de Vigrosowo.