Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 896
Rota testium subscriptorum:

Tako nam etc. yako tho ʃwyad
czø, yako [p] ieʃt pyotr kmyecz
yøth nawtorky po pyrzwem
rancoyemʃtwe yclodowan a ÿuʃz
bil wyczyrzpyal wʃitko pra
wo acz bil pyrzwe ranczon
vkzÿandza nadzyedzynýe.


Testes Petri Nycoya de Bnin erga venerabilem dominum de Gorka cancellarium Poznaniensem: primus Martinus Wÿrzanda de Bnin, secundus Stanko Przesszacowycz de Bnin, tercius Albertus Przesszacowycz de Bnin, quartus Stanko filius Szrame de ibidem, Thoma de ibidem, sextus Nicolaus Campa de ibidem — — —