Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 895
Rotha testium subscriptorum:

Tako my pomoʃzy bog yʃwyan
thy crzyʃz yako tho ʃwyadczø ya
ko Jan nyeprzýwyodl konýa cra
dzýonego wdom pana przibiʃlawow
aný go pan przibiʃlaw vʃzitka
ma.


Testes strennui Przibislai de Griszina, dapiferi Poznanienzis erga serenissimum dominum Wladislaum Dei gracia regem Polonie etc.: primus Paschek de Chorzewo, secundus Andreas [de Malÿ] olim de Malýnýe, tercius Boguphal de Cotlyno, quartus Johannes de Minori Crosnýno, quintus Johannes de Maiori Crosnýno, sextus Chwal de Crosnýno — — —