Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 29 Numer roty: 892
Rota, qua iurabit nobilis Albertus de Krzinky erga nobilem Jacussium de Vislawice ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ
etc. yako czʃom wʃzyøl dwoye
kony Jacuʃʃewich thom wʃzyøl
wmego pana zapuʃcze aon rø